Ładowanie…
02slajd
previous arrow
next arrow

Walne zebranie 2019 w środę 17 kwietnia

Mamy przyjemność zaprosić na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 17 kwietnia 2019 (środa). Pierwszy termin: godzina 18:30, drugi termin: godzina 19:00.
Zebranie odbędzie się w formie konferencji internetowej za pośrednictwem Discord https://discord.gg/Ugy2dQd
Zmieniliśmy platformę komunikacyjną ze względu na liczne problemy ze Skype występujące corocznie podczas konferencji. Nowy program jest łatwiejszy w obsłudze, nie trzeba instalować – działa w przeglądarce, do tego działa wydajniej.

Planowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie roczne Zarządu – podsumowanie finansowe i merytoryczne roku 2018.
3. Zakończenie kadencji zarządu i nowe wybory
4. Wolne wnioski i dyskusja.
5. Podsumowanie i zakończenie Zabrania Walnego.
6. Wolne rozmowy.

Ponieważ kończy się kadencja większości zarządu zostaną przeprowadzone wybory. Zachęcamy do rozważenia swojej kandydatury.

Dyskusja i uwagi odnośnie Walnego Zebrania na forum: http://forum.rakiety.org.pl/viewtopic.php?f=63&t=2631